Projek Stellar

Mengintegrasikan pembelajaran berasaskan projek tematik melibatkan pelajar dengan peluang inovatif, kolaboratif dan kreatif melalui projek kumpulan.