Program Pertukaran Pelajar

Program pertukaran pelajar kami memperluaskan pemahaman pelajar terhadap budaya sekolah lain dan memperluas wawasan sosial mereka.