Lawatan Perjalanan

Lawatan lapangan kami memberi peluang kepada pelajar untuk mengambil topik belajar dari perspektif yang berbeza dan membentuk amalan pemikiran kritikal.