Kelas Sokongan Bahasa

Arahan bahasa Inggeris dan akademik juga akan diberikan kepada pelajar yang bahasa ibunda tidak bahasa Inggeris.